1ος Λαϊκός αγώνας Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

1ος Λαϊκός αγώνας Αστακού Αιτωλοακαρνανίας